trešdiena, 2016. gada 26. oktobris

Uzdevumu diferencēšana

Lai diferencētu uzdevumus skolēnu prasmju novērtēsanai, tos var drukāt uz dažādu krāsu lapām.
Uzdevumus esmu sadalījusi trijās krāsās:
zaļie - pirmā līmeņa - pamatzināšanu un izpratnes uzdevumi
zilie - otrā līmeņa - lietošanas un analīzes
sarkanie - trešā līmeņa - sintēzes un izvērtēšanas.