trešdiena, 2016. gada 26. oktobris

Uzdevumu diferencēšana

Lai diferencētu uzdevumus skolēnu prasmju novērtēsanai, tos var drukāt uz dažādu krāsu lapām.
Uzdevumus esmu sadalījusi trijās krāsās:
zaļie - pirmā līmeņa - pamatzināšanu un izpratnes uzdevumi
zilie - otrā līmeņa - lietošanas un analīzes
sarkanie - trešā līmeņa - sintēzes un izvērtēšanas.

otrdiena, 2016. gada 27. septembris

Sadalītājs kladei -prasmju izvērtējums

Šī gada jaunums - speciāls sadalītājs matemātikas kladei pa tēmām, vienlaikus arī apgūstamo matemātikas prasmju saraksts.
Skolēniem ir iespēja atzīmēt savu pašvērtējumu un iegūto formatīvo  novērtējumu.
Ieguvumi:
-skolēni zina kādas prasmes jāapgūst tēmā, nav iespējams aizbildināties "nebiju skolā, nezinu, kas jāmācās",
-viegli orientēties kladē un atrast vajadzīgo atkārtošanai,
-skolēniem ir iespēja veikt pašvērtējumu,
-skolotājs var atzīmēt prasmes novērtējumu,
-pirms tēmas noslēguma darba ir zināms,kas jāatkārto utt,

Ideja aizgūta no Saras Karteres bloga http://mathequalslove.blogspot.com


sestdiena, 2016. gada 17. septembris

Gatavošanās eksāmenam - pamatzināšanu atkārtošana

9.klases skolēniem matemātikā jāsāk gatavoties eksāmenam. Ņemot vērā, ka zināšanu apguves līmenis ir ļoti zems, bija jāpadomā kā atkārtot un apgūt pamatzināšanas (eksāmena 1.daļa).
Visu gadu eksāmenu uzdevumus sadalīju uz speciālām numurētām kartiņām. Skolēniem stundas beigās vai mājas darbā jāizpilda pieci uzdevumi, kas ir uz vienas kartiņas. Atbilžu lapā jāraksta ne tikai atbilde, bet arī skaidrojums, kāpēc šāda atbilde tiek iegūta. Skolēniem,lai nostiprinātu zināšanas, ir iespēja skaidrot uzdevumus klasesbiedriem.